Ett nytt, lokalt firma fra Molde som jobber med områdesikring i Møre og Romsdal