Gjerder:Nettinggjerder

Egenskaper

  • Sikkerhetsklasse 2
  • Rimelig gjerdetype
  • Terrengvennlig gjerde
  • Kan kreve mer å reparere
  • Mindre stivt gjerde
  • Enklere frakt (rullet sammen)
  • Klassisk utseende

Tradisjonen tro

Nettinggjerder, flettverksgjerder eller «gjerde på rull» er den gjerdetypen som har vært mest populær i Norge. Flettverksgjerder er et terrengvennlig og allsidig gjerde. Nettinggjerder kan synke over tid, da stivheten kommer av å strekke gjerdet mellom stolene – her er riktig montasje viktig for å oppnå maksimal levetid.

Nettinggjerder er som regel mer utsatt for faktorer som snøbrøyting og andre påkjenninger.

Fremhevede prosjekter