Porter:Foldeport

Egenskaper

  • Kjapp åpningstid
  • Trafikkregulering
  • Høy sikkerhet
  • Tåler nordiske forhold
  • Passer i små passasjer
  • Motorisert

Hastigheten til en bom, sikkerheten til en port

Foldeport, hurtigport, vikport eller sakseport er en svært allsidig port. Ettersom porten ikke krever noe plass på siden, passer denne fint i trangere passasjer. Den åpnes hurtig og responsivt, noe som fjerner behovet for en trafikkbom i tillegg for å regulere trafikk på dagtid og stenge av på kveldstid.

Finnes også i flyttbare varianter for byggeplassen.

Fremhevede prosjekter