Diverse:Veggstiger

Egenskaper

  • Finnes i flere utfølelser

Veggstiger og rømningsveier

Fastmonterte veggstiger, brannstiger eller rømningsveier. Veggstigene tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til typegodkjenning. Ved høyder over 2,5 meter skal stigen utstyres med ryggbøyle.

Over 6 meter skal det være vekslingsrepos.

Fremhevede prosjekter