Porter:Slagport

Egenskaper

  • Driftssikker
  • Godt alternativ til trange passasjer
  • Mye snø kan hindre åpning
  • Kan motoriseres i ettertid

Enkel, tradisjonell porttype

Slagporter finnes i både manuelle og motoriserte utgaver. Slagporter har vært et godt alternativ til trangere passasjer, der f.eks en skyveport har stor nok plass til å åpne seg. Slagporter er et enkelt konsept som har mange mulighet å bygges videre på.

Det er for eksempel mulig å montere en manuell slagport i dag, og motorisere den ett år etterpå.