Om oss

Perisec er et Molde-baserte firma som driver med områdesikring, med mer i Møre og Romsdal. Selskapet ble etablert i 2020, men har mange års erfaring med rådgivning, salg og montering fra Græsdal Agentur.

Fra Græsdal Agenturer til Perisec AS

Græsdal Agenturer har utført prosjekter for mange ulike kunder i Møre og Romsdal, og litt utenfor også. Perisec AS ble etablert med ønske om å styrke satsingen på områdesikring. Vi så at det er en stadig økende etterspørsel etter områdesikring i vårt distrikt, og ønsket derfor å videreutvikle tilbudet til våre mange fornøyde kunder. Dette fortsetter vi stadig med. Mange gir tilbakemelding på at de ønsker å benytte oss på områdesikring og kompletterende produkt fra Brødrene Midthaug, slik at de får én aktør å forholde seg til i stedet for 3-4.

Kundefokus

Vårt fokus vil fortsatt ligge på merverdi for kunde ved å tilby funksjonelle og gode løsninger av solid kvalitet. Vi har sett at dette gjør at kundene velger oss igjen og igjen. Det å ha en kompetansebedrift som Brødrene Midthaug med på laget gjør at en kan få laget den gode løsningen en ønsker, og ikke bare levere noe fordi det er det man har.

Samarbeid

Midthaug AS har vært med helt fra etableringen av Græsdal Agentur i 2004, med gode produkter og høy kompetanse på sine områder. I 2021 kom Foraas Områdesikring AS med på laget.  God tilgang på høy kompetanse og gode produkter gjennom deres lange erfaring og kompetente organisasjon var mye av motivasjonen for dette. Vi ser at vi med godt samarbeid kan utvikle Perisec AS til å bli en enda bedre og mer komplett leverandør for våre kunder.

Vår base

Vi har lager og kontorlokaler i Årøsetervegen 3 i Årødalen Industriområde i Molde. Her har vi til enhver tid rundt 40 tonn gjerdemateriell på lager, samt mobilgjerder og litt annet. Vi kaller dette vår base som vi opererer utfra. Siden vi er på oppdrag over hele fylket, vil vi de fleste dager ikke være på basen, men er alltid lett tilgjengelig digitalt.

Vi håper dere vil la oss få muligheten til å gjøre dere fornøyd.

Daglig leder, Håkon Inge Græsdal – tlf. 918 51 584

Styreleder, Ole K. Hovde – tlf 916 34 390