Spilerekkverk, perforert plate rekkverk Åndalsbakken 23