Gjerder:Rekkverk

Egenskaper

  • Meget stivt
  • Fleksibel utforming
  • Tåler mye
  • Fallsikring

Fallsikring, håndløper eller begge deler

Rekkverk, gelender eller håndløper benyttes ofte i trapper for å tilrette stabil gange og fallsikring. Rekkverk er gjerne konstruert som et gjerde, med påmontert håndløper.

Det er flere måter å lage rekkverk på – fra lave flettverksgjerde med overliggere, til rene rekkverk- og gelenderkonstruksjoner i stålrør.

Fremhevede prosjekter